Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ (38 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 15 ΣΧΕΔΙΑ)Κωδικός: 35/ 2016Συγγραφέας: Αγραφιώτης Δημοσθένης

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ (38 ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 15 ΣΧΕΔΙΑ)
Τελική Τιμή:25.00€
Αθήνα 1982, σελ. 48. Σε 120 αντίτυπα. Αρ. Αντιτ. 66.