Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ
Τελική Τιμή:12.00€

Ανατύπωση του πολύ σπάνιου κανονισμού του 1932 που αναφέρεται στο πολυβόλο Χότσκις.

Σελίδες 110.