Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜΜΕΣΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙΚωδικός: 248Συγγραφέας: Μπούμης Ι. Παναγ.(Καθ. Παν. Αθηνών)

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΜΜΕΣΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1991, σελ. 120.