Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ (Η “Περί της των Χριστιανών Πίστεως” ανέκδοτος πραγματεία)Κωδικός: 36/841Συγγραφέας: Ζώρας Θ. Γεώργιος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΑΥΤΟΥ (Η “Περί της των Χριστιανών Πίστεως” ανέκδοτος πραγματεία)
Τελική Τιμή:27.00€
Αθήναι 1954, σελ. 168.