Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ (Ανατύπωσις)Κωδικός: 37/1611Συγγραφέας: Ελληνικόν Κέντρον Παραγωγικότητος

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ (Ανατύπωσις)
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1962, σελ 50