Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΩΔΑΙ ΕΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΤΡΙΦΩΝΩ, ΣΥΜΦΩΝΙΑΚωδικός: 37/2779Συγγραφέας: Σακελλαρίδης Θ. Ιωάννης, Καθήγ. Βυζαντινής Μουσικής

ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΩΔΑΙ ΕΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ, ΤΡΙΦΩΝΩ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Τελική Τιμή:18.00€

Αθήναι 1952, σελ. 262