Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΡΟΛΟΣ Ο Ε΄ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ, «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΝ» (ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1954-1955)Κωδικός: 39/606Συγγραφέας: Ζώρας Θ. Γεώργιος

ΚΑΡΟΛΟΣ Ο Ε΄ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ, «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΝ» (ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1954-1955)
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1955, σελ. 52