Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΡΟΛΟΣ Ο Ε΄ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΤΥΠΟΝΚωδικός: 39/1197Συγγραφέας: Ζώρας Θ. Γεώργιος

ΚΑΡΟΛΟΣ Ο Ε΄ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΑΝΑΤΥΠΟΝ
Τελική Τιμή:5.00€
Αθήναι 1957, σελ. 10