Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΔΑΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1830-1930Κωδικός: 40/24Συγγραφέας: Δαμιανός Κων/νος, Δ/ντής δασών. Λάζος Ι., Νικ., δασάρχης

Η ΔΑΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 1830-1930
Τελική Τιμή:25.00€
Αθήναι 1930, σελ. 210, δεμένο