Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1917Κωδικός: 40/476Συγγραφέας: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1917
Τελική Τιμή:35.00€
Αθήναι 1917, σελ. 154, δεμένο