Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)Κωδικός: 40/590Συγγραφέας: Στεφανίδης Σ. Μιχαήλ

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1961, σελ. 64