Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ ΣΥΝ 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ν. 3327/2005 ΚΑΙ 3346/2005Κωδικός: 40/601Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα, Δικηγόρος

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ ΣΥΝ 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Ν. 3327/2005 ΚΑΙ 3346/2005
Τελική Τιμή:23.00€
Αθήνα 2005, 22η έκδ., σελ. 1536, δεμένο