Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΟΥ)Κωδικός: 40/1432Συγγραφέας: Τσάκωνας Γρ. Δημήτριος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΟΥ)
Τελική Τιμή:11.00€
Αθήναι 1955, σελ. 30