Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

KEY TRAVEL GUIDE FOR GREECE AND THE MIDDLE EAST 25TH ANNIVERSARY 1956-1981 ΤΕΥΧΟΣ 318 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1983Κωδικός: 40/2668Συγγραφέας: KEY TRAVEL GUIDE monthly magazine published in Athens Tsalpatouros B. publisher

KEY TRAVEL GUIDE FOR GREECE AND THE MIDDLE EAST 25TH ANNIVERSARY 1956-1981 ΤΕΥΧΟΣ 318 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1983
Τελική Τιμή:15.00€
Athens 1983, σελ. 184