Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ (6-14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1968)Κωδικός: 40/2698Συγγραφέας: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ (6-14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1968)
Τελική Τιμή:7.00€
Αθήναι 1968, σελ. 16