Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΞΕΝΙΑ Μηνιαία Εικονογραφημένη Τουριστική Επιθεώρησις. Νέα περίοδος τεύχη: 66 01/63, 67 02/63, 68 03/63, 69 04/63, 70 05/63, 71 06/63, 104 03/66, 127 02/68, 147 10/69, 149 12/69, 150 01/70, 151-2 02-03/70, 153-4 04-05/70, 156 07/70, 157-9 08-10/70.Κωδικός: 41/2017Συγγραφέας: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Έκδοσις)

ΞΕΝΙΑ Μηνιαία Εικονογραφημένη Τουριστική Επιθεώρησις. Νέα περίοδος τεύχη: 66 01/63, 67 02/63, 68 03/63, 69 04/63, 70 05/63, 71 06/63, 104 03/66, 127 02/68, 147 10/69, 149 12/69, 150 01/70, 151-2 02-03/70, 153-4 04-05/70, 156 07/70, 157-9 08-10/70.
Τελική Τιμή:22.00€
15 τεύχη όλα μαζί δεμένα σε τόμο