Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΞΕΝΙΑ Μηνιαία Εικονογραφημένη Τουριστική Επιθεώρησις. Νέα περίοδος ¨Ετος ΚΑ τεύχη: 37 08/1960, 38 09/1960, 40 11/1960, 41 12/1960. ΕΤΟΣ ΚΒ: 42 01/1961, 43 02/1961, 44 03/1961, 45 04/1961, 46 05/1961, 47 06/1961, 48 07/1961, 49 08/1961, 50 09/1961, 51 10/1Κωδικός: 41/2018Συγγραφέας: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Έκδοσις)

ΞΕΝΙΑ Μηνιαία Εικονογραφημένη Τουριστική Επιθεώρησις. Νέα περίοδος ¨Ετος ΚΑ τεύχη: 37 08/1960, 38 09/1960, 40 11/1960, 41 12/1960. ΕΤΟΣ ΚΒ: 42 01/1961, 43 02/1961, 44 03/1961, 45 04/1961, 46 05/1961, 47 06/1961, 48 07/1961, 49 08/1961, 50 09/1961, 51 10/1
Τελική Τιμή:22.00€
15 τεύχη όλα μαζί δεμένα σε τόμο