Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΞΕΝΙΑ Μηνιαία Εικονογραφημένη Τουριστική Επιθεώρησις. Νέα περίοδος ¨Ετος ΚΓ. Όλα τα τεύχη του έτους 1962, έκαστον τεύχος 50 σελ.Κωδικός: 41/2019Συγγραφέας: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Έκδοσις)

ΞΕΝΙΑ Μηνιαία Εικονογραφημένη Τουριστική Επιθεώρησις. Νέα περίοδος ¨Ετος ΚΓ. Όλα τα τεύχη του έτους 1962, έκαστον τεύχος 50 σελ.
Τελική Τιμή:22.00€
12 τεύχη όλα μαζί δεμένα σε τόμο