Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, (Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ, ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ)Κωδικός: 6009Συγγραφέας: Αλιπράντης Χ. Νικόλαος

ΠΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, (Η ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗ, ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ)
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι άνευ χρόνου,σελ.142, (Με αφιέρωση του σ.)

Κατάσταση: ΚΑΛΗ