Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

COLLECTIONS CATALOGUE ALSO INCLUDING OLYMPIC GAMES AIRMAILS, THEMATICS etc. ZURICH, INTERNATIONAL HOTEL NOVEMBER 1-5, 1994Κωδικός: 44/2117Συγγραφέας: Feldman David S.A. philatelist-auctioneers

COLLECTIONS CATALOGUE ALSO INCLUDING OLYMPIC GAMES AIRMAILS, THEMATICS etc. ZURICH, INTERNATIONAL HOTEL NOVEMBER 1-5, 1994
Τελική Τιμή:8.00€

94, σελ. 124