Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1947-1957 (ΜΕ 60 ΕΙΚΟΝΕΣ)Κωδικός: -Συγγραφέας: Βασιλική Πρόνοια (Έκδοσις)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1947-1957 (ΜΕ 60 ΕΙΚΟΝΕΣ)
Τελική Τιμή:25.00€
Αθήναι 1958, σελ. 124