Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ον ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6905                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΕΝΕΣΚΗΨΕ ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣΚωδικός: 45/305Συγγραφέας: «ΤΟ ΒΗΜΑ»              Χ. Λαμπράκης : ιδιοκτήτης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ον ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6905                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΕΝΕΣΚΗΨΕ ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1967, σελ. 14

Κατάσταση: ΚΑΛΗ