Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6913                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥΚωδικός: 45/309Συγγραφέας: «ΤΑ ΝΕΑ»              Χ. Λαμπράκης : ιδιοκτήτης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6913                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: Η ΡΩΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήναι  3 Ιανουαρίου 1968, σελ. 4