Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6782                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ            ΚΗΡΥΓΜΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΗΣ ΔΙ’ ΥΨΗΛΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣΚωδικός: 45/311Συγγραφέας: «ΤΑ ΝΕΑ»              Χ. Λαμπράκης : εκδότης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6782                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ            ΚΗΡΥΓΜΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΑΜΙΛΛΗΣ ΔΙ’ ΥΨΗΛΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήνα 31 Ιουλίου 1967, σελ. 10