Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7789                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΝΤΑΓΙΑΝ ΠΡΟΣ ΣΑΝΤΑΤ: ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΘΑ ΠΛΗΞΗ ΤΟ ΚΑΪΡΟΚωδικός: 45/319Συγγραφέας: «ΤΑ ΝΕΑ»              Χ. Λαμπράκης : εκδότης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7789                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΝΤΑΓΙΑΝ ΠΡΟΣ ΣΑΝΤΑΤ: ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΘΑ ΠΛΗΞΗ ΤΟ ΚΑΪΡΟ
Τελική Τιμή:4.00€

Αθήναι 7 Νοεμβρίου 1970, σελ. 14

Κατάσταση: ΚΑΛΗ