Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5512                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΑΘΡΟΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ – ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ                        ΠΡΟΦΙΟΥΜΟ-Κωδικός: 45/341Συγγραφέας: «ΤΑ ΝΕΑ»              Χ. Λαμπράκης : ιδιοκτήτης                      Κ. Νίτσος: διευθυντής

«ΤΑ ΝΕΑ»                                                                   ΕΤΟΣ 22ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5512                                  ΚΥΡΙΩΣ ΑΡΘΡΟ: ΑΘΡΟΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ – ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ                        ΠΡΟΦΙΟΥΜΟ-
Τελική Τιμή:5.00€

Αθήναι 8 Ιουνίου 1963, σελ. 12

Κατάσταση: ΚΑΛΗ