Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ... ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣΚωδικός: 978960522403Έτος έκδοσης: 2015Συγγραφέας: Μπαρμπής, Κωνσταντίνος Ν.

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ... ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
Tιμή Καταλόγου:26.63
Έκπτωση:25%
Τελική Τιμή:20.00€
Κεφάλαιο πρώτο: Η βυζαντινή εποποιία και "η Δύσις αγνωμονούσα"
Κεφάλαιο δεύτερο: Η άτυχη γενιά των Παλαιολόγων και μια παλιά προφητεία 
Κεφάλαιο τρίτο: Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος - Δραγάσης
Κεφάλαιο τέταρτο: Πριν από Μαρμαρωμένος: "Δράκος"!
Κεφάλαιο πέμπτο: Ιωάννης Η' και συνθήκες με παπισμό. Η γέννηση του Ιωάννη Χριστιανού
Κεφάλαιο έκτο: Υποταγή στον παπισμό, ο οποίος εξαπατά τον Ιωάννη Η'
Κεφάλαιο έβδομο: Ο "Δράκος"!
Κεφάλαιο όγδοο: Ο πρώτος Βασιλεύς των Νεοελλήνων: Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος - Δραγάσης
Κεφάλαιο ένατο: Ο Έλληνας και ο Μογγόλος
Κεφάλαιο δέκατο: Μαρμαρωμένος: "Ή ταν ή επί τας!"
Κεφάλαιο ενδέκατο: Οι σάλπιγγες του πολέμου και οι μπομπάρδες του Ουρβανού
Κεφάλαιο δωδέκατο: Δόλιος και εκβιαστής παπισμός
Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ο εφιάλτης "επί θύραις" και ο Ιουστινιάνης
Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Μία τρομερά άνιση αναμέτρηση
Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Η Πόλη: Εγκαταλειμμένη από όλους
Κεφάλαιο δέκατο έκτο: Αλυσίδα και Μογγόλοι. Κανονιοβολισμός ανελέητος!
Κεφάλαιο δέκατο έβδομο: Ο Γρηγόριος Φλαντανελάς και τα σκάφη του
Κεφάλαιο δέκατο όγδοο: Η παπική Δύση προδίδει την Πόλη
Κεφάλαιο δέκατο ένατο: Μωάμεθ Β'. Το ανθρωπόμορφο θηρίο
Κεφάλαιο εικοστό: "Επιθυμώ να αποθάνω μεθ' υμών!"
Κεφάλαιο εικοστό πρώτο: Τα λαγούμια και ο Γκραντ
Κεφάλαιο εικοστό δεύτερο: Το τελευταίο συμβούλιο
Κεφάλαιο εικοστό τρίτο: Η απάντηση του νέου Λεωνίδα
Κεφάλαιο εικοστό τέταρτο: "Το ημέτερον σκήπτρον εις τας υμών χείρας αναθέτω..."
Κεφάλαιο εικοστό πέμπτο: Κερκόπορτα και Εβραίοι

Κεφάλαιο εικοστό έκτο: "Πήραν την Πόλιν, πήραν την ..."

Κεφάλαιο εικοστό έβδομο: Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς και ο Ιωάννης Α' Χριστιανός

Σελίδες 405

Εκδόσεις Πελασγός