Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

THE TURKISH INVASION OF CYPRUS OF JULY 20th 1974 AND THE TURKISH CYPRIOTSΚωδικός: 46/170Συγγραφέας: Theodoulou A. Christos docteur des Sciences Politiques (Geneve, Suisse)

THE TURKISH INVASION OF CYPRUS OF JULY 20th 1974 AND THE TURKISH CYPRIOTS
Τελική Τιμή:6.00€

Athens 1975, σελ. 8

Κατάσταση: ΚΑΛΗ