Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΕ ΤΗΝ 33 ΜΚ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1974Κωδικός: 978996392282Έτος έκδοσης: 2015Συγγραφέας: Παναγιώτου Θέων, Λοχίας 33ης Μοίρας Καταδρομών

ΜΕ ΤΗΝ 33 ΜΚ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1974
Τελική Τιμή:16.00€

Ισχυρά συναισθήματα, αξέχαστες εικόνες, αναμνήσεις και εμπειρίες.

Σελίδες 160

ΚΥΠΡΟΣ 2015