Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΚωδικός: 978960671676Έτος έκδοσης: 2015Συγγραφέας: Χρυσάφης Ε. Ιωάννης

Η ΟΠΛΟΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περιεχόμενα:

Η οπλομαχία ως σωματική άσκησις

Οπλομαχίας και μονομαχίας εύρεσις

Αι παρά τα δείπνα μονομαχίαι των βαρβάρων

Η ενόπλιος άσκησις και η μονομαχία κατά του Ομηρικούς χρόνους

Αλεξάνδρου και Μενελάου μονομαχία 

Η θεοδικία εις τας Ομηρικάς μονομαχίας

Έκτορος και Αίαντος μονομαχία

Αι κατά τας μάχας συμπλοκαί ανά δύο των προμαχιζόντων ηγεμόνων

 Μονομαχίαι προομηρικαί. Ετεοκλής και Πολυνείκης. Ο Θεσσαλικός ξιφισμός

Διάφοροι άλλαι ιστορικαί μονομαχίαι των αρχαίων Ελλήνων

Αι περί οπλομαχίας γνώμαι του Ξενοφώντος και του Πλάτωνος 

Ψηφιακή ανατύπωσι της εκδόσεως του 1929

Σελίδες 32