Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΩΜΟΥΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣυγγραφέας: Σπηλιωτόπουλος Αντώνιος

ΟΙ ΒΛΑΧΟΦΩΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ Η ΡΩΜΟΥΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Tιμή Καταλόγου:10.60
Έκπτωση:29%
Τελική Τιμή:7.50€

Η Ρωμουνία, επανελθούσα εις την προ του έτους 1900 Μακεδονικήν αυτής πολιτικήν, ην από του βήματος της Ρωμουνικής βουλής τοσούντον επισήμως δια στόματος του επί της Παιδείας υπουργού αυτής είχεν αποκηρύξει, εδημιούργησε ζήτημα εκκλησιαστικόν και εθνοφυλετικόν εν Μακεδονία, κατ' ουδέν διαφέρον της εν έτει 1860 αρξαμένης βουλγαρικής εκκλησιαστικής ανταρσίας και του μετέπειτα φυλετικού κατά του ελληνισμού πολέμου, όστις έκτοτε εξακολουθεί, κηρύσσει δε όμοιον αγώνα κατ' αυτού. Κατά του τοιούτου αγώνος ο Ελληνισμός είνε ηναγκασμένος να αμυνθή... Σελίδες 200, ανατύπωση της έκδοσης του 1905. Εκδόσεις Κουλτούρα.