Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΔΩΔΩΝΗ, (ΤΟΜΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΙΣ Γ΄ 1959 - 1960), (ΔΕΚΑΤΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ)Κωδικός: 30katsΗΠΕΙΡΟΣ

Η ΔΩΔΩΝΗ, (ΤΟΜΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΙΣ Γ΄ 1959 - 1960), (ΔΕΚΑΤΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ)
Τελική Τιμή:25.00€

Αθήναι 1959;(Εκδοσις "ΔΩΔΩΝΗΣ"),σελ.514, (Δεμένο