Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Τεύχη: 11,12/1952, 1,2,3,4,6-7,8-9,10,11,12/1953, 1,2,3,4,5,6-7,8-9,10-11,12/1954, 1,2,3,4,5,6-7,8-9,10,11,12/1955, 1,2,3,4,5,6-7,9,10,11,12/1956Κωδικός: 47/269Συγγραφέας: «Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» Μηνιαίο Επίσημο Περιοδικό τού Σώματος

«Ο ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Τεύχη: 11,12/1952, 1,2,3,4,6-7,8-9,10,11,12/1953, 1,2,3,4,5,6-7,8-9,10-11,12/1954, 1,2,3,4,5,6-7,8-9,10,11,12/1955, 1,2,3,4,5,6-7,9,10,11,12/1956
Τελική Τιμή:80.00€

40 τεύχη,

Κατάσταση: ΚΑΛΗ