Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣΚωδικός: 47/646Συγγραφέας: Μπελιά Δ.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Τελική Τιμή:6.00€

Αθήναι 1984, σελ. 24, Ανάτυπο

Κατάσταση: ΚΑΛΗ