Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η Πελοπόννησος κατά τους χρόνους της εθνεγερσίας 1770-1821Κωδικός: 978-960-522-179-9Έτος έκδοσης: 2003Συγγραφέας: Κορύλλος, Χρίστος Π.Εκδοτικός οίκος: ΠελασγόςΕλλάδα, 1700 έως 1800, Ευρωπαϊκή ιστορία

Η Πελοπόννησος κατά τους χρόνους της εθνεγερσίας 1770-1821
Τελική Τιμή:10.55€

Επόμενος τη παροτρύνσει του σεβαστού φίλου μου κ. Νεοκλέους Καζάζη, καθηγητού του εθνικού Πανεπιστημίου και προέδρου του "Ελληνισμού", προβαίνω εις την εν δυνατή βραχυλογία εξιστόρησιν των συμβαμάτων, των λαβόντων χώραν κατά την χρονικήν περίοδον 1770-1821 εν Ελλάδι, και ιδία εν Πελοποννήσω, τη ακροπόλει της Ελλάδος, κατά Στράβωνα, αρυόμενος τας πληροφορίας ταύτας εκ διαφόρων ιστορικών πηγών, ημεδαπών τε και ξένων, κατά καιρούς γραφεισών εν τε βιβλίοις και εν περιοδικοίς συγγράμμασιν. [...]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 119
Θέματα: Ελλάδα, 1700 έως 1800, Ευρωπαϊκή ιστορία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα