Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Ενδεικτικό χρονικό Ελληνοτουρκικών σχέσεων 2006Έτος έκδοσης: 2004Συγγραφέας: Βαρνάκος, Ιωάννης Γ.Εκδοτικός οίκος: ΠελασγόςΕλλάδα, Διεθνείς σχέσεις, Τύπος & δημοσιογραφία

Ενδεικτικό χρονικό Ελληνοτουρκικών σχέσεων 2006
Τελική Τιμή:45.65€

[...] Στο σημερινό πολυπλόκαμο, άναρχο και συγκρουσιακό διεθνές περιβάλλον, οι διαχει-ριστές της ελληνικής πολιτικής πρέπει να εμπεδώσουν την ρήση του Πιττακού, που διατύπωσε ότι· "Συνετών ανδρών είναι πριν γενέσθαι τα δυσχερή προνοήσαι όπως μη γένηται, ανδρείων δε γενόμενα ευ θέσθαι" δηλαδή, το καθήκον των συνετών ανδρών είναι να προνοούν, ώστε να μην επισυμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα, των ανδρείων δε (ανδρών) αν επισυμβούν να τα αντιμετωπίζουν θαρραλέα.

Προς αυτό το πολιτικό αζιμούθιο του Πιττακού προσανατολίζεται η παρούσα έκδοση (που θα συμπεριλαμβάνει κεχωρισμένα και τα έτη 1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002) υπό την έννοια ότι θέτει σε μικροσκοπική παρατήρηση και στατιστική επεξεργασία τις Ε/Τ σχέσεις και υποβοηθεί τα δέοντα, ως προς την τεχνική του προνοήσαι. [...]

(απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Είδος βιβλίου: Σκληρόδετο
Θέματα: Ελλάδα, Διεθνείς σχέσεις, Τύπος & δημοσιογραφία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα