Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Οι ΜαυρομιχάλαιΚωδικός: 978-960-522-146-1Έτος έκδοσης: 2002Συγγραφέας: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΕκδοτικός οίκος: ΠελασγόςΕλλάδα, Ευρωπαϊκή ιστορία

Οι Μαυρομιχάλαι
Τελική Τιμή:18.99€

Τα του εθνικού αγώνος του δωρησαμένου ημίν ελευθέραν πατρίδα δεν διευκρινίσθησαν εισέτι, διότι οι τάφοι των εν αυτώ διαπρεψάντων είνε εισέτι νεοσκαφείς, κατ` ακολουθίαν η Ιστορία δεν είπεν ακόμη την τελευταίαν αυτής λέξιν.
Τούτο έχοντες προ οφθαλμών, δεν επιχειρήσαμεν ιστορικήν περιγραφήν της μεγάλης και εθνικωτάτης οικογενείας των Μαυρομιχαλών, θεωρήσαντες προτιμώτερον να αναδημοσιεύσωμεν παν ότι εγράφη περί ταύτης από της εμφανίσεως της επί της ηρωικής Μάνης μέχρι των ημερών μας. Ούτω ποιούντες απέχομεν από πάσης κρίσεως περί των πράξεων των μελών της οικογενείας ταύτης κατά τους αγώνας ους η ελληνική φυλή επεχείρησε κατά των Τούρκων, αφίνοντες εις τον αναγνώστην να μορφώση ιδίαν γνώμην και να εξαγάγη ασφαλή κρίσιν εκ της αναγνώσεως των περί αυτής κατά καιρούς και υπό διαφόρων συγγραφέων, ιδία ξένων, γραφέντων. [...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 254
Θέματα: Ελλάδα, Ευρωπαϊκή ιστορία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα