Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Ε.Κωδικός: 48/279ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Ε.
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήνα 1988, σελ. 378