Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΛΩΣΣΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ Α΄ σελ. 244, Β΄ σελ. 272, Γ΄ σελ. 276Κωδικός: 48/653Συγγραφέας: Φιλήντας Α.ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ Α΄ σελ. 244, Β΄ σελ. 272, Γ΄ σελ. 276
Τελική Τιμή:45.00€

Αθήνα 1924,

Κατάσταση: ΚΑΛΗ