Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ - (6 τόμοι)Κωδικός: 87022Συγγραφέας: Βεζανής Σ. Δημήτριος

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ - (6 τόμοι)
Τελική Τιμή:80.00€

Περιέχει τα:

Α΄μέρος: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑΙ

Γ' έκδοσις μετά προσθηκών και βελτιώσεων, Αθήναι 1959, σελ. 118. Με υπογραφή του συγγραφέως.

Γ' μέρος - τεύχος Α': ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Β' έκδοσις μετά προσθηκών και βελτιώσεων,  Αθήναι 1953, σελ. 116. Με υπογραφή του συγγραφέως.

Γ' μέρος - τεύχος Β': ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ Η ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Β' έκδοσις μετά προσθηκών και βελτιώσεων, Αθήναι 1954, σελ. 183. Με υπογραφή του συγγραφέως.

Γ' μέρος - τεύχος Γ': ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ Η ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Συνέχεια)

Β' έκδοσις μετά προσθηκών και βελτιώσεων, Αθήναι 1956, σελ. 126. Με υπογραφή του συγγραφέως.

Γ' μέρος - τεύχος Δ': ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ Η ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Συνέχεια)

Β' έκδοσις μετά προσθηκών και βελτιώσεων, Αθήναι 1957, σελ. 163. Με υπογραφή του συγγραφέως.

Γ' μέρος - τεύχος Ε': ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ/ Η ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Συνέχεια και τέλος)

Β' έκδοσις μετά προσθηκών και βελτιώσεων, Αθήναι 1960, σελ. 168. Με υπογραφή του συγγραφέως.

Έξι βιβλία δεμένα μαζί, ιδιωτική βιβλιοδεσία, μαύρη δερμάτινη ράχη με χρυσοτυπίες και ακμές.

 

Κατάσταση: ΚΑΛΗ