Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΚΣΤ ΤΗΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1859 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (ΤΜΗΜΑ Β΄)Κωδικός: 49/111Συγγραφέας: Σουρής Γ. Κρίτων49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΝΟΜΟΥ ΦΚΣΤ ΤΗΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1859 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (ΤΜΗΜΑ Β΄)
Τελική Τιμή:12.00€
Αθήναι 1915, σελ. 64