Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΥΚωδικός: 49/494Συγγραφέας: Καμπούρης Ν. Θαλής49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΥ
Τελική Τιμή:8.00€
Αθήναι 1969, σελ. 128