Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ 50ΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912Κωδικός: 49/571Συγγραφέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ 50ΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 11ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912
Τελική Τιμή:5.00€

Κοζάνη 7-11 Οκτωβρίου 1962, σελ. 18