Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣΚωδικός: 49/663Συγγραφέας: Τσουδερός Εμμ. Ιωάννης49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΑΙΣΙΩ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι 1960, σελ. 194, άκοπο