Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣΗ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (1871-1922)Κωδικός: 49/673Συγγραφέας: Ιωακείμ Γ. Ιωακείμ49ος ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣΗ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (1871-1922)
Τελική Τιμή:18.00€

Αθήνα 2005, σελ. 472