Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ, ΣΕΡΒΙΑΝ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΣΑΜΟΝ, ΚΡΗΤΗΝ, ΚΥΠΡΟΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝΚωδικός: 9786185021702Έτος έκδοσης: 2017Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος, Γ. Π.Εκδοτικός οίκος: ΜάτιΙστορία

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ, ΣΕΡΒΙΑΝ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ, ΤΟΥΡΚΙΑΝ, ΣΑΜΟΝ, ΚΡΗΤΗΝ, ΚΥΠΡΟΝ, ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
Tιμή Καταλόγου:22.00
Έκπτωση:32%
Τελική Τιμή:15.00€

Κύριον κύριον
Σπυρίδωνα Καραβίαν
Πρόεδρον της Ελληνικής Κοινότηττος
Εις ΓΑΛΑΖΙΟΝ

Ευγενέστατε Κύριε,
Κατά τας πολλάς περιηγήσεις μου ανάμεσον των Ελληνικών πληθυσμών τόσων εκείνων, οίτινες διαβιούσιν υπό την στέγην του ουρανού της ελευθέρας Ελλάδος όσο και εκείνων, οίτινες εζήτησαν την τύχην και την δράσιν υπό ξένον ήλιον, εθαύμασα και εδώ, αλλ' ιδίως εκεί, τα συμπτώματα της ζωτικότητος αυτών και εψηλάφησα δύναμαι να είπω τα σημεία της κανονκής αυξήσεως των ηθικών και υλικών δυνάμεων αυτών.
Ηθέλησα, υπό το κράτος του δικαίως εξεγειρομένου εθνικού εγωισμού, να συλλάβω προσωποποιημένας τας αρετάς και τους ηθικούς παράγοντας, εις τους οποίους οφείλεται η ευοίωνος αυτή εξέλιξις του Ελληνικού· και εις Υμάς και τα εμπνέοντα Υμάς ηθικά και πνευματικά προσόντα εύρον μίαν των ζωηροτέρων και πιστοτέρων εκδηλώσεων αυτής και την πιστοτέραν ενσάρκωσιν των δυνάμεων εκείνων, ενόμισα δε ότι το μικρόν τούτο βιβλίον προς ουδένα άλλον ηδύνατο καταλληλότερον ν'αφιερωθή.

Εν Αθήναις τη 15 Αυγούστου 1898.
Μετ' εξαιρέτου υπολήψεως
Γ. Παρασκευόπουλος (Από την έκδοση)

-ΑΝΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ

ΟΔΗΣΣΟΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΙΣ
ΜΟΣΧΑ
-ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΕΦ
ΕΥΠΑΤΟΡΙΑ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΙΣ
ΓΙΑΛΤΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΕΡΤΣ
ΑΖΟΦΙΚΗ
ΒΕΡΔΙΑΝΣΚΑ
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΙΣ
ΤΑΪΓΑΝΙΟΝ
ΡΟΣΤΟΒΙΟΝ
ΑΖΟΦ
-ΚΑΥΚΑΣΟΣ
ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΔΑΡ 
ΝΟΒΟΡΡΩΣΣΙΣΚ
ΒΑΤΟΥΜ
ΒΑΤΟΥΜ-ΟΔΗΣΣΟΣ
-ΑΝΑ ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑΝ
ΙΣΜΑΗΛΙΟΝ-ΚΙΣΝΟΒ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
ΑΝΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
ΣΟΥΛΙΝΑΣ
ΤΟΥΛΤΣΑ
ΓΑΛΑΖΙΟΝ
ΒΡΑΪΛΑ
ΙΑΣΙΟΝ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
ΓΙΟΥΡΓΕΒΟΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ
ΤΟΥΡΝΟ-ΜΑΓΟΥΡΕΛΙ
ΡΟΣΙΟΡΙ
ΚΟΡΑΒΙΑ
ΚΑΛΑΦΑΤΙ
ΤΟΥΡΝΟ-ΣΕΒΕΡΙΝΟ
ΚΡΑΪΟΒΑ
ΟΛΤΕΝΙΤΣΑ
ΚΑΛΑΡΑΣ
ΤΣΕΡΝΑΒΟΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ
-ΑΝΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΒΑΡΝΑ
ΠΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
ΣΟΦΙΑ
Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ
-ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑΝ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
Η ΣΕΡΒΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ
-ΑΝΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ
ΚΕΤΤΙΓΝΗ
ΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
-ΑΝΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ
-ΘΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ
-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΒΑΛΛΑ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΗΘΗ
-ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
-ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
ΣΜΥΡΝΗ
ΑΙ ΝΗΣΟΙ
ΧΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΛΗΜΝΟΣ
ΙΜΒΡΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΘΑΣΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΚΡΗΤΗ
ΚΥΠΡΟΣ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ
-ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΦΡ-ΕΛ-ΖΑΪΑΤ
ΤΑΝΤΑ
ΜΠΙΡΚΕΤ-ΕΛ-ΣΑΜΠ
ΚΑΪΡΟΝ
ΜΠΕΝΙ-ΣΟΥΕΦ
ΜΑΝΣΟΥΡΑ
ΖΑΓΑΖΙΚ
ΙΣΜΑΗΛΙΑ
ΣΟΥΕΖΕΙΟΣ ΔΙΩΡΥΞ
-ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
ΙΟΠΠΗ
ΙΟΠΠΗ-ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Η ΒΑΪΟΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΓΑΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΒΗΘΛΕΕΜ

Είδος βιβλίου: Χαρτόδετο
Σελίδες: 567
Θέματα: Ιστορία
Γλώσσες: Ελληνική, Νέα