Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ «...ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)Κωδικός: 9789604541607Έτος έκδοσης: 2015Εκδοτικός οίκος: ΕΡΩΔΙΟΣ

ΜΕΛΕΝΙΚΟΝ «...ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» (ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Tιμή Καταλόγου:26.50
Έκπτωση:32%
Τελική Τιμή:18.00€

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΑΠΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
Γενικά στοιχεία Μακεδονίας
Γεωγραφικά όρια 
Καθεστώς - κατανομή γης 
Οδικές αρτηρίες - προσβάσεις
Τοποθεσία - περιγραφή Μελενίκου
Προέλευση ονομασίας
Τοπογραφική ανάλυση της πόλης 
Κτηριακές σχολικές εγκαταστάσεις
Ιστορική πορεία των Ελλήνων στο Μελένικο
Από την αρχαιότητα ως τον 14ο αι.
Οθωμανική κατάκτηση 
Ο Μακεδονικός αγώνας
Τα γεγονότα του 1910-1913
Διοικητική και εκκλησιαστική ένταξη Μελενίκου
Διοικητική διαίρεση Μακεδονίας
Επαρχία Μελενίκου - πληθυσμιακή κίνηση
Καζάς Μελενίκου - πληθυσμιακή σύνθεση
Εκκλησιαστική διοίκηση Μελενίκου
Συμπεράσματα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η κοινωνία του Μελενίκου
Εξέλιξη της κοινωνίας Μελενίκου
Όψεις της κοινωνικής ζωής 
Δομή οικογένειας 
Θεσμοί διοίκησης στο Μελένικο 
Εθνικές ομάδες της περιοχής
Κοινωνικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της Σχολής Μελενίκου
Συντεχνίες Μελενίκου 
"Κοινόν" του Μελενίκου
Σύλλογοι - Αδελφότητες - Εταιρείες
Σωματεία Μελενίκου
Οικονομικές προϋποθέσεις ίδρυσης της Σχολής Μελενίκου
Προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης
Διαμόρφωση της οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή
Οργάνωση της αγοράς Μελενίκου
Παράγοντες της αγοράς 
Οικονομική οργάνωση της Κοινότητας 
Κτηματόλογιον Μελενίκου
Μελενίκιοι της Διασποράς 
Συμπεράσματα
Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Τα σχολεία Μελενίκου 
Ιστορική πορεία
Ίδρυση - λειτουργία σχολείων
Ελληνικόν Σχολείον - Σχολή Μελενίκου
Λειτουργία σχολείων - Εφορείες
Οικονομικό πλαίσιο 
Προσλήψεις - μισθοδοσία δασκάλων
Σχολεία επαρχίας Μελενίκου 
Βουλγαρικά σχολεία Μελενίκου 
Τουρκικά σχολεία Μελενίκου
Το πλαίσιο της εκπαίδευσης
Περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Διδασκόμενα μαθήματα
Σχολική λειτουργία - Εξετάσεις 
Σχολική βιβλιοθήκη - Βιβλία 
Διαπρεπείς Εκπαιδευτικοί 
Διδάσκαλοι Μελενίκου 
Διδασκάλισσες Παρθεναγωγείου-Νηπιαγωγείου 
Μαθητές Μελενίκου
Ιδεολογικοί μηχανισμοί
Ιδεολογικοί μηχανισμοί της Σχολής Μελενίκου
Σχολικά συστήματα
Θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
Διείσδυση του ελληνικού κράτους
Ακτινοβολία της Σχολής Μελενίκου
Αλληλεπιδράσεις με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σχέση αποφοίτων με την κοινωνία
Επιδράσεις της Σχολής στην τοπική κοινωνία
Η συμβολή της Σχολής στον Μακεδονικό αγώνα 
Σχέση της Σχολής Μελενίκου με την Εκκλησία
Συμπεράσματα 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Περιεχόμενα πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών, φωτογραφιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάσταση: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ
Σελίδες: 626