Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α' ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ "ΣΟΦΙΣΤΗ" ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ - Β' ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ,Κωδικός: 50/207Συγγραφέας: Αλεξάνδρου Δημ.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΤΟΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ - Β ΤΟΜΟΣ ΜΕΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ,
Τελική Τιμή:12.00€

Αθήναι 1940 "ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ" έκδοση σελ. 64 - Αθήναι 1940, σελ.56 - δύο τόμοι

Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ