Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

«Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ»ΕΤΟΣ Θ΄Κωδικός: 2795Συγγραφέας: «Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ» ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ έκδοση

«Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ»ΕΤΟΣ Θ΄
ΤΕΥΧΟΣ 49 ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ Αθήνα Φεβρουάριος 1971 σελ. 72 ΤΕΥΧΟΣ 50 ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Αθήνα Απρίλιος 1971, σελ. 46 ΤΕΥΧΟΣ 51 – 52  CAPITAINΕ PEYTIER: MEMOIRE SUR LA GRECE Αθήνα Ιούνιος – Αύγουστος 1971, σελ. 46 ΤΕΥΧΟΣ 53 EVRO LAYTON: THE GREEK PRESS AT MALTA OF THE AMERICAN BOARD OF COMMISSIONERS FOR FOREIGN MISSIONS  (1822-1833  Αθήνα Οκτώβριος 1971, σελ. 50   ΤΕΥΧΟΣ 54    ΤΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΙΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ  (1547-1826) Αθήνα Δεκέμβριος 1971, σελ. 60