Παρακαλείσθε να μας ενημερώνετε πριν μας επισκεφθείτε στο κατάστημά μας αν θέλετε να δείτε κάποιον συγκεκριμένο τίτλο από τα παλαιά βιβλία.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (1854)Συγγραφέας: Ουλέριχος Ενρίκος Κουμανούδης Α Στέφανος

ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΑΤΙΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (1854)
Τελική Τιμή:130.00€

[ΟΥΛΕΡΙΧΟΣ, ΕΝΡΙΚΟΣ], Λεξικόν Λατινοελληνικόν, το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Ενρίκου Ουλερίχου, νυν δε το δεύτερον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφάνου Α. Κουμανούδη, εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, 1854, σελίδες ιδ.+965. Μικρή φθορά στην προμετωπίδα (επισκευασμένη), λίγα ίχνη παλαιότητας. Νεώτερη ιδιωτική βιβλιοδεσία, δερμάτινη καφέ ράχη με ακμές.

Κατάσταση: ΚΑΛΗ